Организация на учебния процес в НВУ „Васил Левски” във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната

Важно! Считано от 21.10.2021 г. учебният процес със всички категориите обучаеми в НВУ „Васил Левски“ се провежда съгласно разписанието за занятията и графиците за изпитите за зимния семестър на учебната 2021-2022 г. от разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. За студентите ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ (включително и новоприетите) ще бъде предоставена лична информация за реда за използването на системата за дистанционно обучение на НВУ „Васил Левски“.