Профил на купувача 2020

Номер - НВУ "Васил Левски"
Предмет на обществената поръчка
Дата на публикуване
Номер - АОП
НВУ-2020-01
Доставка на строителни материали за нуждите на НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново
16.03.2020 г.
НВУ-2020-02
Ремонт на покрив от сградния фонд на НВУ „Васил Левски“ в 5 обособени позиции  
26.03.2020 г.
НВУ-2020-03
Ушиване на униформено облекло по поръчка на Възложителя
27.04.2020 г.
НВУ-2020-04
Доставка на гориво-смазочни материали за нуждите на НВУ "Васил Левски"
29.04.2020 г.
НВУ-2020-05
Ремонт на покриви от сградния фонд на НВУ „Васил Левски“ в 4 обособени позиции
15.05.2020 г.
НВУ-2020-06
Основен ремонт на сграда № 23 - битов корпус в НВУ "Васил Левски" - факултет „Артилерия, ПВО и КИС”
18.05.2020 г.
НВУ-2020-07
Доставка на вещево имущество за НВУ „Васил Левски“ по 9 обособени позиции
1.06.2020 г.
НВУ-2020-08
Доставка на строително имущество и материали за нуждите на НВУ "Васил Левски"
8.06.2020 г.
НВУ-2020-09
Доставка на електроматериали за нуждите на НВУ „Васил Левски"
8.06.2020 г.
НВУ-2020-10
Доставка на В и К части за нуждите на НВУ „Васил Левски”
8.06.2020 г.
НВУ-2020-11
Доставка на инструменти за поддръжка на казармено жилищния фонд и други
8.06.2020 г.
НВУ-2020-12
Доставка на компютърна техника за нуждите на НВУ „Васил Левски”
15.06.2020 г.

Бакалавърски програми

НВУ предлага обучение по 11 бакалавърски програми няколко области на висшето образование.

подробности

Магистърски програми

НВУ предлага обучение по 11 магистърски програми няколко области на висшето образование.

подробности

Докторски програми

НВУ е акредитиран по 19 докторски специалности в няколко области на висшето образование.

подробности

Квалификационни курсове

НВУ предлага квалификация, преквлафикация и валидизация на широк спектър от професии.

подробности

Научна дейност

Международна дейност

Информационна дейност

Културна дейност