Условия за прием

ОБУЧЕНИЕ ПО ОНС "ДОКТОР"

Обучение на докторанти се извършва по индивидуални учебни планове, включващи специализирани курсове, изпити, педагогическа дейност и защита на дисертационен труд. В университета се обучават докторанти по 15 от всички акредитирани научни специалности.

Темите за обучение в редовна и задочна докторантура се обявяват ежегодно и еднократно със заповед на Министъра на отбраната на Република България.

Бакалавърски програми

НВУ предлага обучение по 11 бакалавърски програми няколко области на висшето образование.

подробности

Магистърски програми

НВУ предлага обучение по 11 магистърски програми няколко области на висшето образование.

подробности

Докторски програми

НВУ е акредитиран по 19 докторски специалности в няколко области на висшето образование.

подробности

Квалификационни курсове

НВУ предлага квалификация, преквлафикация и валидизация на широк спектър от професии.

подробности