Планираните учебни занятия за летния семестър на учебната 2020/2021 г. със студентите ОКС „Магистър“

Планираните учебни занятия за летния семестър на учебната 2020/2021 г. Със студентите ОКС „Магистър“ – задочна и дистанционна форма на обучение в периода от 29.01. до 14.02. 2021 г. ще се проведат от разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.
Студентите следва да изпратят сканиран документ за платена семестриална такса на e-mail на инспектор от деканата на съответния факултет, както следва:
  • за студентите обучаващи се във факултет „Общовойскови“:
  • за студентите обучаващи се във факултет „Артилерия, ПВО и КИС“:
oup@abv.bg

Бакалавърски програми

НВУ предлага обучение по 11 бакалавърски програми няколко области на висшето образование.

подробности

Магистърски програми

НВУ предлага обучение по 11 магистърски програми няколко области на висшето образование.

подробности

Докторски програми

НВУ е акредитиран по 19 докторски специалности в няколко области на висшето образование.

подробности

Квалификационни курсове

НВУ предлага квалификация, преквлафикация и валидизация на широк спектър от професии.

подробности