Обява за конкурси за редовни и задочни докторантури 2020 година

Националният военен университет „Васил Левски” – гр. Велико Търново обявява конкурс за задочни докторантури за 2020 год. Конкурсът е обявен със заповед на министъра на отбраната № ОХ-456/17.06.2020 год. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и документите за участие в конкурса са определени със заповедта на министъра на отбраната.
Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на Университета.

Телефон за контакти: 062 618875;
Siemens: 62075;
GSM: 0888131479;
e-mail: georgiev_ga@nvu.bg

Бакалавърски програми

НВУ предлага обучение по 11 бакалавърски програми няколко области на висшето образование.

подробности

Магистърски програми

НВУ предлага обучение по 11 магистърски програми няколко области на висшето образование.

подробности

Докторски програми

НВУ е акредитиран по 19 докторски специалности в няколко области на висшето образование.

подробности

Квалификационни курсове

НВУ предлага квалификация, преквлафикация и валидизация на широк спектър от професии.

подробности

Научна дейност

Международна дейност

Информационна дейност

Културна дейност