Национален военен университет "Васил Левски"

Разписания на занятията за зимен семестър 2021/2022 г., ОКС „Бакалавър“