Тук е публикувана информация, свързана с разписанията на учебните занятия в НВУ "Васил Левски"


ОКС "бакалавър"
ОКС "магистър"
     

     Уважаеми обучаеми, студенти и курсанти,
     Oт тази учебна година 2020/2021 г. разписанията на занятията за семестърa се намират в новата информационна система на НВУ „Васил Левски“.
     За да бъдат достъпни за Вас е необходимо да направите следното:
  1. Стъпка първа: обучаемият влиза в информационна система на НВУ „Васил Левски“ - https://infosys.nvu.bg, като потребителско име и потребителска парола използва своя  факултетен номер.
  2. Стъпка втора: промяна на паролата.
  3. Стъпка трета: влиза в раздел „Учебен процес“, „Разписания“.
  4. Стъпка четири: избира категория, учебна година, семестър и класно отделение.
  5. Стъпка пет: натиска бутона „покажи“ или бутона „печат“.

 

Бакалавърски програми

НВУ предлага обучение по 11 бакалавърски програми няколко области на висшето образование.

подробности

Магистърски програми

НВУ предлага обучение по 11 магистърски програми няколко области на висшето образование.

подробности

Докторски програми

НВУ е акредитиран по 19 докторски специалности в няколко области на висшето образование.

подробности

Квалификационни курсове

НВУ предлага квалификация, преквлафикация и валидизация на широк спектър от професии.

подробности