Разписания на занятията - летен семестър - 2020/2021


Факултет "Артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационни и информационни системи” 
Студенти - редовна форма на обучение

Студенти - задочна форма на обучение

Бакалавърски програми

НВУ предлага обучение по 11 бакалавърски програми няколко области на висшето образование.

подробности

Магистърски програми

НВУ предлага обучение по 11 магистърски програми няколко области на висшето образование.

подробности

Докторски програми

НВУ е акредитиран по 19 докторски специалности в няколко области на висшето образование.

подробности

Квалификационни курсове

НВУ предлага квалификация, преквлафикация и валидизация на широк спектър от професии.

подробности