НАУЧНИ ФОРУМИ

Националният военен университет "Васил Левски" обхваща редица направления, разгръщащи научноизследователска дейност, чиито резултати, достижения и проблематика са предмет на научните форуми, ежегодно организирани, с международно участие и технологични изложен


Бакалавърски програми

НВУ предлага обучение по 11 бакалавърски програми няколко области на висшето образование.

подробности

Магистърски програми

НВУ предлага обучение по 11 магистърски програми няколко области на висшето образование.

подробности

Докторски програми

НВУ е акредитиран по 19 докторски специалности в няколко области на висшето образование.

подробности

Квалификационни курсове

НВУ предлага квалификация, преквлафикация и валидизация на широк спектър от професии.

подробности