УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ВОЕННИТЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Кандидатите за обучение трябва да отговарят на следните условия:

1. Да имат средно образование;
2. Да са годни за военна служба;
3. Да са граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство;
5. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;  
6. Да не страдат от психично заболяване, удостоверено по съответния ред;
7. Към 31 декември в годината на кандидатстване да са пълнолетни и не по-възрастни от 31 години;
8. Да са с минимален ръст 150 см и минимално тегло 50 кг за мъжете и минимален ръст 150 см и минимално тегло 48 кг за жените.

Бакалавърски програми

НВУ предлага обучение по 11 бакалавърски програми няколко области на висшето образование.

подробности

Магистърски програми

НВУ предлага обучение по 11 магистърски програми няколко области на висшето образование.

подробности

Докторски програми

НВУ е акредитиран по 19 докторски специалности в няколко области на висшето образование.

подробности

Квалификационни курсове

НВУ предлага квалификация, преквлафикация и валидизация на широк спектър от професии.

подробности

Научна дейност

Международна дейност

Информационна дейност

Културна дейност