Заместник-началник на НВУ „Васил Левски”

Заместник-началник на НВУ
„Васил Левски”

Заместник-началник на НВУ
Полковник инженер Eвгени Пенчев Пенчев
 
 РОДЕН
4 април 1966 г., с. Балван, обл. Велико Търново
 
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
1996 – 1998
ВА „Г. C. Pаковски”
Факултет „Командно-щабен”
Специалност “Общовойскови – командно-щабни”
1985 – 1989 
ВHВУ „Васил Левски”
Военна специалност „Мотострелкови войски”
1981 – 1985
Техникум по механотехника, гр. Горна Оряховица
Специалност „Технология на машиностроенето – студена обработка”
 
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2010
Стратегически курс – ВА „Г. C. Pаковски”
2003
Езиков курс - английски I ниво – НВУ „Васил Левски”
1999
Езиков курс - английски I ниво – ВВУАПВО „Панайот Волов”
 
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
 
от 15.02.2019
Заместник-началник на НВУ „Васил Левски”
2019
Началник на отделение
2005 - 2018
Командир на курсантски батальон
2004 - 2005
Началник център за следдипломна квалификация в НВУ „Васил Левски”
2002 - 2004
Помощник-началник на отдел в УПОВС-ГЩ
1999 - 2002
Старши помощник по организационно-плановите въпроси в Командване ВМБ, Бургас
1998 - 1999
Командир на 92 отделен батальон морска пехота, Бургас
1996 - 1998
Редовен слушател в ВА „Г. С. Раковски”
1993 - 1996
Началник щаб на батальон в 12 мотосрелкови полк, Елхово
1990 - 1993
Командир на рота в 12 мотострелкови полк, Елхово
1989 - 1990
Командир на взвод в 12 мотострелкови полк, Елхово
 
 
 НАГРАДИ
2018
награден знак „За отлична служба” – І степен
2015
похвална грамота
2018
похвална грамота
2016
парична награда
2016
обявяване на благодарност
2016
похвална грамота
2014
похвална грамота
2014
обявяване на благодарност
2013
обявяване на благодарност
2013
обявяване на благодарност
2009
обявяване на благодарност
2008
обявяване на благодарност
2007
обявяване на благодарност
2006
предметна награда
2006
обявяване на благодарност
2006
обявяване на благодарност
 
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
писмено и говоримо на добро ниво