Юбилейна научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ

НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ

НАЙ-УЧТИВО ВИ КАНИ ДА УЧАСТВАТЕ
В РАБОТАТА

на Юбилейна научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”,

която ще се проведе

на 14-15 юни 2012 г.

във Велико Търново

 

Председател:
бригаден генерал инж. Цветан Харизанов

Научен секретар:
полковник инж. доц. д-р Георги Камарашев

РАБОТНИ ЕЗИЦИ

български, руски, английски, немски

 

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

  • Сигурност и отбрана;
  • Технически науки;
  • Природоматематически науки;
  • Педагогически и хуманитарни науки;
  • Социални, стопански и правни науки;
  • Висше образование – тенденции и перспективи.

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Заявките за участие се приемат до 15 май 2012 г.
Докладът да бъде изпратен не по-късно от 25 май 2012 г. на електронен адрес nvu_forum@nvu.bg във формат .doc и .pdf
Приетите доклади ще бъдат публикувани в Сборник научни трудове.
Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор (самостоятелно или в съавторство) е три.
Дискусията по докладите е до 15 минути.
Програмата на научната конференция ще бъде публикувана на сайта до 28 май 2012 г.

ТАКСИ

Таксата за участие е 45 лв, независимо от броя на докладите. Включва сборник научни трудове, делегатски комплект, кафе-паузи и участие в коктейл.
Съавтор, неучастващ в работата на конференцията и желаещ да получи сборник научни трудове заплаща 20 лв

Заплащането се извършва  по банков път:
Банкова сметка: IBANBG 45 IABG 74313100835400
BIC код: BIC - IABGBGSF
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД
Клон гр. Велико Търново
Такса за научна конференция 2012

Важно!
Разхооправдателни документи се издават срещу изпратени на посочения електронен адрес данни за издаването им и не по-късно от 5 дни след извършване на плащането.

ЗА КОНТАКТИ

гр. Велико Търново 5006
бул. “България” № 76
НВУ „Васил Левски”
Институт за научноизследователска и иновационна дейност
За научна конференция 2012
Телефони: 062/618875       0888131479      майор Георги Георгиев
062/618807       0884507065      майор Иванка Георгиева
Факс          062/618899

За техническото оформяне на докладите може да прочетете тук.
Образец на заявката за участие може да получите тук.

Назад