УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗАНТИ

Обучението на специализанти се организира под форма на курсове. Основни регламентиращи документи за провеждане на курсове са: