Граждански специалности ОКС „Магистър”

Специалности за факултет „Общовойскови” от НВУ „В. Левски” и факултет „Технически” от ЮЗУ „Н. Рилски”
Специалности за факултет „Общовойскови” от НВУ „В. Левски” и факултет „Геолого-географски” от СУ „Св. Кл. Охридски”
Специалности за факултет „Артилерия, ПВО и КИС” от НВУ „В. Левски” и факултет „Геолого-географски” от СУ „Св. Кл. Охридски”

Форма на обучение: Дистанционна

Специалности за Факултет „Общовойскови” от НВУ „В. Левски”

Форма на обучение: Задочнa

Специалности за Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” от НВУ „В. Левски”

Форма на обучение: Редовнa

Форма на обучение: Задочна

Специалности за „Артилерия, ПВО и КИС” от НВУ „В. Левски”