Граждански специалности ОКС „Магистър”

Съвместни специалности с Югозападен университет „Неофит Рилски”

Съвместни специалности със Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Специалности във факултет „Сигурност и отбрана”

Специалности във факултет „Логистика и технологии”

Специалности във факултет „Артилерия, ПВО и КИС”