ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”

Еразъм+Еразъм БГЦРЧР

Национален военен университет „Васил Левски“ работи по програма „Еразъм+“ от стартирането й през 2003-та година и е първият военен университет в Европа, включен в Програмата, който има присъдена четвърта поред „Харта – Еразъм+“ за периода 2021 – 2027 год. – Ref.Ares(2021)1527623-27/02/2021.

Снимка
Erasmus charter for higher education 2021-2027

По линия на Програмата НВУ „Васил Левски“ има за партньори множество университети и академии от различни държави в Европа и асоциираното европейското пространство, сред които Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Естония, Испания, Италия, Кипър, Литва, Латвия, Полша, Португалия, Република Северна Македония, Румъния, Словакия, Сърбия, Турция, Унгария, Украйна, Хърватия и Чехия,като броят им непрекъснато се увеличава. Университетът е носител на традиции и успешно осъществява партньорско сътрудничество, включващо студентска и преподавателска мобилност, както и мобилност с цел практика (стаж) и мобилност с цел обучение на непреподавателски персонал.

_____

* Европейската комисия не носи отговорност за начина, по който би могла да бъде използвана съдържащата се в материала информация.