Клипове на специализациите в YouTube

Националният военен университет „Васил Левски” e сред най-старите висши училища в България. Вече 143 години университетът изгражда своите възпитаници като личности, с качества и характер, приобщава ги към идеалите – дълг към Родината, чест и национална гордост. През годините в Университета са се обучавали видни български генерали, регенти, държавници, академици и хиляди български офицери, посветили се на тази нелека, но достойна професия. Нашите възпитаници са повод за гордост, затова и подборът за обучаеми в НВУ „Васил Левски“ е изключително прецизен.

Приятели, Информираме ви, че стартира приемната кампания на Националния военен университет „Васил Левски“. В следващите дни, имаме удоволствието да презентираме военните специализации в Университета, чрез видеоклипове, които са дело на нашите обучаеми.