КОНТАКТИ ОФИС „ЕРАЗЪМ+“

Институционален Еразъм+ координатор
Заместник-началник по учебната и научна част
полк. доц. д-р инж. Николай Урумов
полк. доц. д-р Николай Урумов
Ръководител секция „Еразъм+ офис”
Милена Далева
Милена Далева
Експерт в секция „Еразъм+ офис”
Виктор Паничаров
Виктор Паничаров
Експерт в секция „Еразъм+ офис”
Петър Филев
Петър Филев
 
5000, гр. Велико Търновo, бул. България №76,
1-ви учебен корпус, ет. 3, стая №321,
тел.: централа: 062 62 88 22 (62 398),
e-mail: erasmus@nvu.bg / erasmus.nmu@gmail.com
 
РАБОТНО ВРЕМЕ:
от понеделник до петък:
8:00 часа – 17:00 часа
обедна почивка: 12:00 – 13:00 часа

_____

* Европейската комисия не носи отговорност за начина, по който би могла да бъде използвана съдържащата се в материала информация.