Разписания на занятията

Тук е публикувана информация, свързана с разписанията на учебните занятия в НВУ „Васил Левски“
 
ОКС „Бакалавър“
ОКС „Mагистър“
Уважаеми обучаеми, студенти и курсанти,
Разписанията на занятията за семестърa се намират в информационна система на НВУ „Васил Левски“.
За да бъдат достъпни за Вас е необходимо да направите следното:
  1. Стъпка първа: обучаемият влиза в информационна система на НВУ „Васил Левски“ - https://infosys.nvu.bg, с дадените вече потребителско име и потребителска парола.
  2. Стъпка втора: влиза в раздел „Учебен процес“, „Разписания“.
  3. Стъпка трета: избира категория, учебна година, семестър и класно отделение.
  4. Стъпка четири: натиска бутона „покажи“ или бутона „печат“.