Резултати от проведени кандидат-приемни изпити

за прием през учебната 2024-2025 г.


Кандидат-курсантска кампания - ранен прием


РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛЕН ТЕСТ И ТЕСТ ПО ЧУЖД ЕЗИК

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТ ПО ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА


Кандидат-студентска кампания


РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛЕН ТЕСТ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ