Обучение по ОНС "Доктор"

Обучение на докторанти се извършва по индивидуални учебни планове, включващи специализирани курсове, изпити, педагогическа дейност и защита на дисертационен труд. В университета се обучават докторанти по 15 от всички акредитирани научни специалности.

Темите за обучение в редовна и задочна докторантура се обявяват ежегодно и еднократно със заповед на Министъра на отбраната на Република България.

Акредитирани докторски програми в Национален военен университет "Васил Левски"

Наименование Акредитирана до: Оценка Професионално направление
Организация и управление извън сферата на материалното производство (сигурност и отбрана) 14.01.2021 г. 9,17 3.7 Администрация и управление
Автоматизирани системи за обработка на информацията и управление 22.11.2025 г. 9,15 5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Радиоелектронни и комуникационни системи в авиацията 22.11.2024 г. 8,33 5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Радиолокация и радионавигация 22.05.2021 г. 9,16 5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление 09.12.2022 г. 9,23 9.23 Комуникационна и компютърна техника
Комуникационни мрежи и системи 09.12.2022 г. 9,22 9.22 Комуникационна и компютърна техника
Радиолокация и радионавигация (Факултет Артилерия,противовъздушна отбрана и комуникационни и информационни системи) 03.07.2021 г. 9,03 9.03 Комуникационна и компютърна техника
Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати 13.12.2024 г. 8,72 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Технология за производство на летателни апарати 21.12.2023 г. 8,38 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати 13.12.2024 г. 8,87 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати 14.07.2023 г. 9,12 5.13 Общо инженерство
Техника и технология на взривните работи 28.07.2023 г. 9,3 5.13 Общо инженерство
Колесни, верижни машини и логистика 28.07.2023 г. 9,24 5.13 Общо инженерство
Строителни, пътни и специални машини 28.07.2023 г. 9,25 5.13 Общо инженерство
Техника и технологии за защита на населението и критичната инфраструктура 28.07.2022 г. 8,86 5.13 Общо инженерство
Управление на системи за сигурност 19.07.2021 г. 8,78 9.1 Национална сигурност
Организация и управление извън сферата на материалното производство“ (национална сигурност) 19.07.2022 г. 9,46 9.1 Национална сигурност
Военнополитически аспекти на сигурността 19.07.2021 г. 8,76 9.1 Национална сигурност
Организация и управление на въоръжените сили 03.07.2021 г. 9.3 9.2 Военно дело