Мобилности на обучаеми и персонал (КД1)

Национален военен университет "Васил Левски"Ключова дейност 1 по Програма „Еразъм+“ - „Образователна мобилност за граждани“ включва организиране и осъществяване на мобилност на обучаеми и на обучители (преподаватели), лица, работещи в организации в областта на образованието, обучението и младежта.

Полезна информация:

_____

* Европейската комисия не носи отговорност за начина, по който би могла да бъде използвана съдържащата се в материала информация.