Списък на университети-партньори на НВУ „В. Левски”

A

Австрия

Б

Белгия

Г

Гърция

Е

Естония

И

Испания

Италия

К

Кипър

Л

Латвия

Литва

М

Молдова

П

Полша

Португалия

Р

Р. С. Македония

Румъния

С

Словакия

Сърбия

Т

Турция

У

Унгария

Ф

Франция

Х

Хърватия

Ч

Чехия

_____

* Европейската комисия не носи отговорност за начина, по който би могла да бъде използвана съдържащата се в материала информация.