ЗА КУРСАНТИТЕ

  3  
Oбласти на висшето образование

  7  
Професионални направления

 15 
Граждански специалности

 21 
Военни специализации

100% 
Осигурена работа, след завършване, с добро заплащане

Езикова подготовка

Образователна мобилност

Национален военен университет
„Васил Левски“

НВУ

„Времето е в нас и ние сме във времето“

Мисията на НВУ „Васил Левски“ е да изгражда своите възпитаници морално, умствено и физически, да ги приобщава към идеалите на родолюбието, дълга и честта, да ги формира като личности и ръководители с изградени лидерски качества, способни да развиват и да прилагат научни знания, да управляват обществени и специални структури в мирно време и в кризи и да участват в национални и многонационални проекти за поддържане на сигурността, за опазване на мира и за развитие на обществото.

ЗА СТУДЕНТИТЕ

 15  
Специалности "Бакалавър"

 14  
Специалности "Магистър"

 19  
Докторски програми

Курсове за квалификация

Езикова подготовка

Образователна мобилност

Богата библиотека

Общежитие

Спортна база