Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура" предлага стипендиантска програма за студенти