Явяване на ALCPT

Дати за предварителен тест ALCPT, за редовната есенна сесия STANAG 6001 по английски език в НВУ "Васил Левски":

Департамент „Езиково обучение и физическа подготовка”, град Велико Търново:

  • 01.03.2023 г. – от 10,00 ч. – редовна дата (I-ви учебен корпус, етаж 3зала 1325)
  • 02.03.2022 г. – от 10,00 ч. – резервна дата (I-ви учебен корпус, етаж 3зала 1325)

Департамент „Чуждоезиково обучение", град Шумен:

  • 08.03.2022 г. – от 10,00 ч. – редовна дата (зала 7301 - ДЧЕО)