Ушиване на парадно и всекидневно облекло с плат на възложителя.

Предмет
Ушиване на парадно и всекидневно облекло с плат на възложителя.
Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
04.05.2015 г.
04.05.2015 г.
20.05.2015 г.
20.05.2015 г.
20.05.2015 г.
14.07.2015 г.
27.07.2015 г.
20.08.2015 г.
11.11.2015 г.
13.11.2015 г.
ID на решението в РОП (идентификационен номер)
664972
Дата на публикуване
Bulgarian