Професор д.т.н. Борис Иванов Бонев

Професор д.т.н. Борис Иванов Бонев

2014 година - Професор д.т.н. Борис Иванов Бонев

С решение на Академичния съвет на НВУ „Васил Левски”, прието с протокол № 94 от 28.10.2014 година, генерал-майор от резерва професор д.т.н. Борис Иванов Бонев е удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза” на НВУ „Васил Левски”.

Мотиви за удостояване на професор д.т.н. Борис Иванов Боневпочетното звание „доктор хонорис кауза”

Почетното звание „доктор хонорис кауза” се присъжда на личности със значими заслуги към развитието на науката, образованието, културата и обществения живот. Тази почетна титла е не само признание за приноса на удостоената личност, но и престиж за университета, че един изтъкнат учен и ръководител става част от неговата академична общност.

Безспорни са заслугите му за развитието на българската авиационна и космическа наука. Професор Бонев е основател и първи ръководител на катедра „Аеродинамика” на Висшето народно военновъздушно училище „Георги Бенковски”. Допринася за изграждането и утвърждаването на авиационното образование и наука в България през периода в който последователно е началник на учебния отдел и заместник-началник по учебната и научната част на училището.

Професор Бонев е основател и първи директор на Института за космически изследвания на БАН. Ръководи най-мащабния български космически проект „Шипка”, който включва втория полет на български космонавт и съпътстващата го научна програма. Той е ръководител на българското участие в международните космически проекти „Фобос”, „Neurolab-B” и др.

Основател и председател на Българската аерокосмическа агенция. Представител е на България в Комитета за мирно използване на Космоса към ООН.

Професор Бонев е ръководил 10 докторанти и над 40 дипломанти. Резултатите от своите научни изследвания е публикувал в над 250 научни труда по аеродинамика, летателни апарати и космически технологии.

Биографични данни

1938

 

Роден на 14 декември в град Варна.

 

1956-1959
Учи в Народното военно техническо училище в град Горна Оряховица, което завършва със специалност „техник по самолета и двигателя” и звание „лейтенант”.
1959-1963
Старши техник на Авиационно звено в Балчик, Добрич и Равнец.
1963-1968
Слушател във Военна академия „Г. С. Раковски”. Завършва пълния петгодишен курс.
1968-1970
Преподавател в катедра „Аеродинамика и конструкция на самолета” във ВНВВУ „Г. Бенковски”.
1970- 1973
Редовен докторант в катедра „Аеродинамика” на Военновъздушната инженерна академия „Н. Жуковски”, град Москва. Защитава докторска дисертация.
1973-1974 
Старши преподавател по аеродинамика в катедра „Аеродинамика и конструкция на самолета” във ВНВВУ „Г. Бенковски”.
1974-1980
Началник на катедра „Аеродинамика” от самото и създаване.
1975
Доцент по аеродинамика на летателните апарати.
1980-1981
Началник на учебния отдел на ВНВВУ „Г. Бенковски”.
1981
Доктор на техническите науки.
1981-1986
Заместник-началник по учебната и научната част на ВНВВУ „Г. Бенковски”.
1983
Професор по аеродинамика на летателните апарати.
 1986
Директор на Централна научно-изследователска космическа лаборатория на БАН.
1987-1996
Създател и първи директор на Института за космически изследвания на БАН.
1987-1997
2002 до сега
Представител на България в Комитета за мирно използване на Космоса на ООН.
1988
Генерал-майор от ВВС (напуска военна служба 1998 година).
1993 до сега
Основател и председател на Българската аерокосмическа агенция.
1999 до сега
Основател и генерален мениджър на BASA Aviation Ltd.