„Space division”

Клубът обединява интересите на курсанти от факултет „Общовойскови“ в сферата на високите технологии с акцент върху Космоса. Интересите на участниците в „SPACE DIVISION” са свързани с програмиране, конструиране, технологии за 3D печат, дронове, анализ на риска, обработка на спектрални и радарни изображения, роботика, изкуствен интелект и невронни мрежи, виртуална реалност, механика, космология, философия, философска аргументация и изобразително изкуство, но продължават да се разширяват. Клубът съществува от 2015 г. и е създаден от преподавателя д-р Георги Баев. Тогава шестима курсанти приемат предизвикателството да участват в конкурс на японската организация UNISEC - Global за създаване на теоретична мисия на куб-сателит. Международното жури класира разработката в следващия етап на състезанието, а курсантите получават високата чест да представят труда си на Седмия световен симпозиум за малки сателити през 2016 г.

Част от успехите на клуба представляват и участия на курсанти в обучителни курсове на Европейската космическа агенция и японския университетски консорциум за космически изследвания и постижения UNISEC-Global, а също и посещения в Европейската комисия (Брюксел 2018 г.), Световния форум за иновации (Лондон 2019 г.) и др.

През 2017 г. курсантите Иван Димитров и Мирослав Димитров, тогава първокурсници, са единствените българи на полуфинал в конкурса на Европейската космическа агенция - „ODYSSEUS II” в Чехия. Представят разработка за клъстер от малки сателити в полза на екологичната сигурност и достигат до медали в конкуренция с над 100 отбора от три континента.

Силната мотивация и желание за нови знания изпращат няколко от тях на различни научни конференции, а по-късно и на специализирано обучение за конструктори на куб-сателити. Обучителният курс се води от конструктори от японския университет „Nihon” и започва с изпит по математика, физика, механика и история. Нашите възпитаници преминават успешно изпита и създават първия прототип на куб-сателит.

Постепенно към клуба да проявят интерес още дейни младежи като: Мадлен Пенева, Константин Димитров, Християн Ставрев, Захари Парзулов, Светослав Славчев, а впоследствие и Даниела Панчева, Атина Трайкова, Деси Бельова, Венцислав Маринов, Стоян Ацаров, Александра Шахова, Жулиана Михнева, Стоян Маджаров и др. Последните отличия на отборите от клуба са от Хакатон за иновации „ИДЕИТЕ“ на Академията за иновации и Innovation Starter (2018 г.), Hackathon “Copernicus” (2019 г.) „Innovation Hackathon” (2019 г.).

В календара на клуба ежегодно присъстват предизвикателства като хакатони – „Copernicus”, “Innovation Hack”, фестивали – „Софийски фестивал на науката“, „WEBIT”, научни конференции и др.