Кръгла маса „Хибридните рискове за сигурността. Хибридните атаки срещу демократичните държави и необходимостта от изграждане на устойчиви общества.“

ТЕМА: „Хибридните рискове за сигурността. Хибридните атаки срещу демократичните държави и необходимостта от изграждане на устойчиви общества.“

ОРГАНИЗАТОРИ: Софийски форум за сигурност и Национален военен университет „Васил Левски“

МЯСТО: Ритуална зала на НВУ „В. Левски“, гр. Велико Търново

ДАТА: 21 февруари 2023 г., 9.30 ч.

ЛЕКТОРИ:

Йордан Божилов 
Директор на Софийския форум за сигурност

Доц. д-р Мила Серафимова
Преподавател по „Ефективна комуникация” в Училището на НАТО в Оберамергау, Германия и „Връзки с обществеността” във Военна академия „Г.С. Раковски“.

Представители
на правителството на Великобритания

На 21 февруари 2023 г. от 09:30 ч. Софийски форум за сигурност и Национален военен университет „Васил Левски“ организират Кръгла маса на тема „Хибридните рискове за сигурността. Хибридните атаки срещу демократичните държави и необходимостта от изграждане на устойчиви общества.“. Мястото за провеждане на събитието е ритуалната зала на НВУ „В. Левски“ в сградата на управлението на университета.

В рамките на мероприятието ще бъдат изнесени открити лекции от различни експерти, които ще обсъдят важни теми, свързани с хибридните рискове за сигурността. Сред лекторите ще бъдат Йордан Божилов, директор на Софийския форум за сигурност, доц. д-р Мила Серафимова, преподаваща „Ефективна комуникация” в Училището на НАТО в Оберамергау, Германия и „Връзки с обществеността” във Военна академия „Г.С. Раковски“, както и представители на британското правителство.

Ще бъде предоставена възможност за обмен на мнения и опит между експертите и участниците. Организаторите са поставили за цел да бъдат разгледани различни аспекти на хибридните атаки, включително техниките, които се използват за тяхното извършване, както и начините за предотвратяването им и защитата на демократичните държави.

Събитието ще бъде отворено за всички, които желаят да се включат в дискусията, като се очаква да присъстват както специалисти в областта на сигурността, така и представители на обществеността, преподаватели, курсанти и студенти. Те ще имат възможност да зададат въпроси на лекторите и да изразят своите мнения по темата.