Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” - 2023 г.

ОРГАНИЗАЦИОННИЯТ КОМИТЕТ
 
най-учтиво Ви кани да участвате в работата на научна конференция
„Актуални проблеми на сигурността” - 2023 г., която ще се проведе
на 26-27 октомври 2023 г. във Велико Търново
 
Председател на Международния научен програмен комитет
Бригаден генерал Иван Маламов
 
Председател на Организационния комитет:
Полковник доцент доктор инж. Николай Урумов
 
Научен секретар:
Доцент доктор Ваня Димитрова
 
Технически секретар:
Полковник доцент доктор инж. Даниел Берчев
 
РАБОТНИ ЕЗИЦИ
български, английски
 

В епоха, в която динамиката на сигурността непрекъснато се променя, за нас става все по-важно да изследваме сложното взаимодействие на различни фактори, които оформят картината на сигурността. И докато навигираме в един непрекъснато променящ се свят, всички ние ясно осъзнаваме все по-важната роля на сигурността.

Научната конференция „Актуални проблеми на сигурността“ има за цел да събере водещи учени, експерти, изследователи и професионалисти, за да обсъдят и обменят идеи относно различните аспекти на сигурността свързани: с напредъка, предизвикателствата и бъдещи тенденции в проектирането, внедряването и управлението на системи за сигурност; ефективното използване и разпределение на ресурсите за сигурност; общественото въздействие и правните измерения на мерките за сигурност и отбрана; кризите от невоенен характер и най-съвременните технологии за сигурност.

Насърчавайки интердисциплинарен диалог, който изследва иновативни подходи за справяне с многостранните аспекти на сигурността, ние вярваме, че вашият опит и ценен принос значително ще обогатят дискусиите, оказвайки значително влияние върху бъдещето на сигурността.

Уверени сме, че вашето активно участие ще насърчи ценни връзки в общността за сигурност.

Бригаден генерал Иван Маламов
Началник на НВУ „Васил Левски“

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 1. Система за сигурност;
 2. Ресурси за сигурност;
 3. Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната;
 4. Кризи от невоенен характер;
 5. Ресурси и технологии в сигурността.

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 • Заявките за участие се приемат до 10 септември 2023 г.
 • Заявките за участие по образец можете да попълните тук.
 • Заявка без попълнена анотация на български език няма да бъде приемана.
 • Потвърждение за приета заявка ще получите до 15 септември 2023 г.
 • Изпращане на доклада на електронен адрес nvu_forum@nvu.bg до 25 септември 2023 г.
 • За запознаване с изискванията за оформление може да натиснете тук.
 • Шаблон за оформление на доклад може изтеглите тук.
 • Потвърждаване на получаването на доклада до 29 септември 2023 г.
 • Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор (самостоятелно или в съавторство) е три, до 10 страници всеки.
 • Програмата на научната конференция ще бъде публикувана на сайта на университета до 13 октомври 2023 г. и ще можете да я прегледате тук.

Конференцията се провежда в рамките на Национална научна програма „Сигурност и отбрана“, финансирана от Министерството на образованието и науката на Република България, в изпълнение на Решение на Министерския съвет на Република България № 731 от 21.10.2021 г. Участието е безплатно.

За контакти:
 1. цивилен служител Ана Христова
 2. цивилен служител Венета Иванова
Телефон за контакти: 062 618873
GSM: 0888 037174 или 0884 207317
E-mail: nvu_forum@nvu.bg