Научна конференция "Радиационната безопасност в съвременния свят"

НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

организира на 18 и 19.11.2021 г.

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

"Радиационната безопасност в съвременния свят "

 

посветена на 150 годишнината от рождението на Ърнест Ръдърфорд и 100 годишнината от рождението на Андрей Сахаров

 

Регламент:

Тематиката на докладите трябва да е свързана с радиационната безопасност и да са в обем 4 – 10 страници. Оформянето на докладите трябва да е според приложените изисквания. Работни езици: български, английски и руски.

Всеки участник може да представи до 2 доклада.

Представянето на докладите може да бъде устно или на постер, като в заявката участникът представя своето предпочитание. Организационният комитет си запазва правото да промени начинът на представяне, като своевременно уведоми участника. Участието може да бъде присъствено или онлайн.

Срокове:

1. До 31.10.2021 г. се приемат заявки за участие в свободна форма на E-mail: conference_nvu@nvu.bg.

2. До 15.11.2020 г. докладите трябва да се изпратят на E-mail: conference_nvu@nvu.bg и да се заплати такса за участие. Получените по-късно доклади няма да се допуснат до научния форум.

3. До 16.11.2020 г. ще се обяви дневния ред на мероприятието.

E-mail
conference_nvu@nvu.bg