Научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” 2022

Снимка

„Актуални проблеми на сигурността” 2022

Днес повече от всякога сигурността във всичките ѝ аспекти и териториалната цялост на държавите, като израз на техния суверенитет, са едни от най дискутираните категории.
Събитията в началото на 2022 г., които
принудиха международната общност да излезе от летаргията на относително благоденствие, са ясна индикация, че стратегическият контекст в областта на сигурността и отбраната, в който светът ще работи през следващите години, ще продължава да бъде бързо променящ се и непредсказуем. Съпътстващата ни тежка икономическа криза, в съчетание със сериозните демографски и социални проблеми, както и нарастващите проблеми свързани с транснационалната престъпност, тероризма и изменението на климата, изискват от всички държави да поддържат високо ниво на усилия, с цел гарантиране на международния мир и сигурност.
С организирането и провеждането на научния форум „Актуални проблеми на сигурността“, НВУ „Васил Левски“ иска да привлече интереса на научната общност за дискусия и разпространение на техните най нови научни резултати относно всичко случващо се по отношение на сигурността и отбраната.

Бригаден генерал Иван Маламов
Началник на НВУ „Васил Левски“

Научни направления:
1. Мениджмънт на ресурсите за сигурност и отбрана
2. Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната
3. Мениджмънт на защитата на населението и инфраструктурата
4. Управление на ресурси и технологии, свързани със защита на населението и инфраструктурата

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 • Заявките за участие се приемат
  до 9 септември 2022 г.
 • Заявките за участие по образец можете да попълните тук.
 • Заявка без попълнена анотация на български език няма да бъде приемана.
 • Потвърждение за приета заявка ще получите до 13 септември 2022 г.
 • Плащане на такса за участие
  до 25 септември 2022 г.
 • Потвърждаване на плащането и
  изпращане на фактура до 30 септември 2022 г.
 • Изпращане на доклада на електронен адрес nvu_forum@nvu.bg до 25 септември 2022 г.
 • За запознаване с изискванията за оформление може да натиснете тук.
 • Шаблон за оформление на доклад може изтеглите тук
 • Потвърждаване на получаването на доклада до 30 септември 2022 г.
 • Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор (самостоятелно или в съавторство) е три, до 10 страници всеки.
 • Програмата ще бъде публикувана на сайта на университета до 13 октомври 2022 г. и ще можете да я прегледате тук.

ТАКСИ

 • Заплащането се извършва само по банков път и не по късно от 25 септември 2022 г.
 • Таксата за участие включва сборник научни трудове, делегатски комплект, кафе паузи и участие в коктейл и е следната:
  За сборник доклади
  • на хартиен носител 55 лв.
  • на електронен носител 45 лв.
  • на хартиен и електронен носител 75 лв.

Съавтор, участващ в работата на
конференцията заплаща пълна такса.
Съавтор, неучастващ в работата на
конференцията и желаещ да получи сборник
научни трудове, без значение носителя,
заплаща 30 лв

Работещите и докторантите в НВУ „Васил Левски” заплащат такси:

За сборник доклади:

 • на хартиен носител – 30 лв.
 • на електронен носител – 30 лв.
 • на хартиен и електронен носител – 45 лв.

Курсанти и студенти от НВУ „Васил Левски” не заплащат такса. Участват в работата на конференцията, в кафе-паузите, получават сборник с доклади, но не участват в коктейла.

Заплащането се извършва по банков път:

Банкова сметка:
IBAN - BG09 STSA 9300 3100 8354 00
BIC код: BIC STSABGSF
Банка ДСК АД
Клон гр. Велико Търново

Основание: Такса за научна конференция
2022

 

За контакти:
1. цивилен служител Венета Иванова
2. цивилен служител Ана Христова
Телефон за контакти: 062 61 88 73
GSM: 0884 20 73 17 или 0888 03 71 74
Email : nvu_forum@nvu.bg