Научна конференция „Близкият Космос – обща цел”

Националният военен университет „Васил Левски”
на 10 и 11.05.2022 г. организира
научна конференция на тема:

Близкият Космос – обща цел

Основни направления
1.   Научни изследвания, програми и проекти
2.   Космическите опасности и защита: слънчеви магнитни бури, близки и опасни за Земята астероиди.
3.   Космическа екология – космически отпадъци (наблюдение, проследяване, сътрудничество с космически екологични мисии)
4.   Изкуствени спътници – методика на наблюдение, необходима апаратура и  програмно осигуряване
5.   Политиката на Европа и България в областта на космическите изследвания

Регламент:
Тематиката на докладите трябва да е свързана с основните направления на конференцията и да са в обем 6-10 страници. Оформянето на докладите трябва да е според приложените изисквания. Всеки участник може да представи до 2 доклада.
Участието може да бъде присъствено или онлайн в зависимост от епидемиологичната обстановка в страната в момента на провеждане на конференцията, като организационния комитет своевременно ще Ви информира.
Срокове:
До 17.04.2022 г. се приемат заявки за участие в свободна форма на e-mail conference_nvu@nvu.bg
До 05.05.2022 г. докладите да се изпратят на e-mail conference_nvu@nvu.bg и да се заплати такса за участие.
Такса за участие – 35 лева.
Таксата за участие за работещите и докторантите в НВУ „Васил Левски” – 25 лева.

Таксата да бъде преведена по банкова сметка:
Банка ДСК – АД
Клон Велико Търново
IBAN – BG09 STSA 9300 3100 8354 00
BIC – STSABGSF

Получени по-късно доклади няма да се допуснат до научния форум.
До 05.05.2022 г. ще се обяви програмата на конференцията.