Научна конференция „Радиационната безопасност в съвременния свят”

Националният военен университет „Васил Левски”

на 16-18.11.2022 г. организира

научна конференция на тема:

„Радиационната безопасност в съвременния свят”,
посветена на 170 годишнината от рождението на Анри Бекерел

Регламент:
Тематиката на докладите трябва да е свързана с радиационната безопасност и да са в обем 4-10 страници. Оформянето на докладите трябва да е според приложените изисквания. Работни езици: български, английски и руски.
Всеки участник може да представи до 2 доклада.
Представянето на докладите може да бъде устно или на постер, като в заявката участникът представя своето предпочитание. Организационният комитет си запазва правото да промени начина на представяне, като своевременно уведоми участника. Участието може да бъде присъствено или онлайн.

Срокове:
До 31.10.2022 г. се приемат заявки за участие в свободна форма на e-mail: conference_nvu@nvu.bg.
До 11.11.2022 г. докладите трябва да се изпратят на e-mail: conference_nvu@nvu.bg и да се заплати такса за участие.
Такса за участие – 35 лева.
Таксата за участие за работещите и докторантите в НВУ „Васил Левски” – 25 лева.

Таксата да бъде преведена по банкова сметка:
Банка ДСК – АД
Клон Велико Търново
IBAN – BG09 STSA 9300 3100 8354 00
BIC – STSABGSF

Получени по-късно доклади няма да се допуснат до научния форум.
3. До 14.11.2022 г. ще се обяви програмата на конференцията.

E-mail
conference_nvu@nvu.bg