Доставка на електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на НВУ „Васил Левски” в район гр. Велико Търново и район гр. Шумен

Предмет: Доставка на електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на НВУ „Васил Левски” в район гр. Велико Търново и район гр. Шумен.

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
17.01.2019 г.
17.01.2019 г.
17.01.2019 г.
Образеци документи 17.01.2019 г.
еЕЕДОП 17.01.2019 г.
Протокол 1 26.02.2019 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти 26.02.2019 г.
Протокол № 2 11.03.2019 г.
Доклад 11.03.2019 г.
Решение за определяне на изпълнител 11.03.2019 г.
Решение за изменение за определяне на изпълнител 09.04.2019 г.
Договор електрическа енергия 07.06.2019 г.
Обявление за възложена поръчка 10.06.2019 г.
Анекс към договор 06.12.2019 г.
Анекс към договор 1.09.2020 г.
Обявление за приключен договор 12.11.2021 г.
Номер - НВУ „Васил Левски”
НВУ-2019-01
Дата на публикуване