Доставка на гориво-смазочни материали за нуждите на НВУ "Васил Левски"

 

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
06.11.2018 г.
06.11.2018 г.
06.11.2018 г.
06.11.2018 г.
Обявление за възложена поръчка 03.12.2018 г.
Договор Ф-54 03.12.2018 г.
Договор Ф-67 03.12.2018 г.
Договор Джет А-1 03.12.2018 г.
Обявление за приключване на дог. по поз. 1 21.12.2018 г.
Обявление за приключване на дог. по поз. 2 21.12.2018 г.
Обявление за приключване на дог. по поз. 3 21.12.2018 г.
Номер - НВУ „Васил Левски”
НВУ-2018-11
Дата на публикуване