Доставка на компютърна техника за нуждите на НВУ „Васил Левски”

 

Предмет: Доставка на компютърна техника за нуждите на НВУ „Васил Левски”.
Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
18.04.2019 г.
18.04.2019 г.
Образеци документи 18.04.2019 г.
Техническа спецификация 18.04.2019 г.
Протокол №1 28.05.2019 г.
Протокол №2 14.06.2019 г.
Съобщение за прекратяване 23.07.2019 г.
Номер - НВУ „Васил Левски”
НВУ-2019-07
Дата на публикуване