Доставка на строително имущество и материали за нуждите на НВУ "Васил Левски"

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
8.06.2020 г.
Техническа спецификация
8.06.2020 г.
Документация
8.06.2020 г.
еЕЕДОП
8.06.2020 г.
Образци
8.06.2020 г.
Договор
8.06.2020 г.
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти  
26.06.2020 г.
Протокол №1
08.07.2020 г.
Договор
24.08.2020 г.
Номер - НВУ „Васил Левски”
НВУ-2020-08
Дата на публикуване