Ремонт на 3 бр. сгради в НВУ „Васил Левски" и последваща гаранционна поддръжка по 3 обособени позиции

 

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
09.07.2019 г.
09.07.2019 г.
Документация 09.07.2019 г.
Техническа спецификация 09.07.2019 г.
Образци 09.07.2019 г.
eЕЕДОП 09.07.2019 г.
Протокол 15.08.2019 г.
Решение 05.03.2020 г.
Обявление за възложена поръчка 04.05.2020 г.
Номер - НВУ „Васил Левски”
НВУ-2019-09
Дата на публикуване