Закупуване на 1 бр. употребяван автобус за нуждите на НВУ "Васил Левски" - прекратена

 

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
26.04.2018 г.
26.04.2018 г.
26.04.2018 г.
26.04.2018 г.
26.04.2018 г.
26.04.2018 г.
26.04.2018 г.
Образец ЕЕДОП 26.04.2018 г.
26.04.2018 г.
ЕЕДОП 26.04.2018 г.
26.04.2018 г.
15.05.2018 г.
28.05.2018 г.
28.05.2018 г.
Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до ЕТ "Надежда-Надежда Христова" 21.06.2018 г.
Обявление за възложена поръчка 22.06.2018 г.
Номер - НВУ „Васил Левски”
НВУ-2018-02
Дата на публикуване