Закупуване на 1 бр. употребяван автобус за нуждите на НВУ "Васил Левски"

 

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
20.07.2018 г.
20.07.2018 г.
20.07.2018 г.
20.07.2018 г.
20.07.2018 г.
20.07.2018 г.
20.07.2018 г.
Образец ЕЕДОП 20.07.2018 г.
20.07.2018 г.
ЕЕДОП 20.07.2018 г.
Протокол 04.09.2018 г.
Доклад 04.09.2018 г.
Решение 04.09.2018 г.
Обявление за възложена поръчка 12.09.2018 г.
Номер - НВУ „Васил Левски”
НВУ-2018-06
Дата на публикуване