Закупуване на 3 бр. употребявани автобуси за нуждите на НВУ „Васил Левски”

 

Документ
Дата на публикуване в профила на купувача
25.02.2019 г.
25.02.2019 г.
25.02.2019 г.
Образци документи 25.02.2019 г.
ЕЕДОП 25.02.2019 г.
Техническа спецификация 1 25.02.2019 г.
Техническа спецификация 2 25.02.2019 г.
Протокол №1 29.03.2019 г.
Протоко №2 23.05.2019 г.
Решение за прекратяване 23.05.2019 г.
Съобщение 19.06.2019 г.
Обявление 30.08.2019 г.
Номер - НВУ „Васил Левски”
НВУ-2019-05
Дата на публикуване