Свободни /незаети/ места за студенти за обучение в ОКС „Бакалавър”

Свободни /незаети/ места за студенти за обучение в ОКС „Бакалавър”
Специалности Редовно Задочно Дистанционно
платено
Място на
обучение
Семестъриална
такса
 
ОКС „Бакалавър”
         
1
Стопанска логистика
    8
В. Търново
400 лв.
2
Индустриален мениджмънт
9
10
 
В. Търново
350 лв.
3
Защита на населението и инфраструктурата
15
14
 
В. Търново
350 лв.
4
Автомобилна техника и транспортна логистика
6
11
 
В. Търново
350 лв.
5
Национална и регионална сигурност
  0  
В. Търново
350 лв.
6
Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи
  0  
В. Търново
350 лв.
7
Административна и информационна сигурност
  4  
Шумен
350 лв.
8
Комуникационна техника и технологии
10
10
 
Шумен
490 лв.
9
Компютърни системи и киберсигурност
4 9  
Шумен
490 лв.
10
Компютърни технологии за проектиране
10
8  
Шумен
490 лв.
 
ОКС „Магистър”
         
1
Геодезия
38
   
Шумен
490 лв.
 
ВАЖНО!
1. Кандидат-студентите, желаещи да бъдат записани за обучение в някое от свободните места се явяват в НВУ "Васил Левски" - Велико Търново или факултет "Артилерия, ПВО и КИС" - гр. Шумен за кандидатстване, явявяне на конкурсен изпит (Общообразователен тест) и след успешното му полагане се записват за желаното свободно място.
2. Кандидатите, успешно положили държавен зрелостен изпит след 2008 година по "Информатика", "Информационни технологии", "История и цивилизация", География и икономика", "Физика", "Химия" или "Биология и здравно образование" могат да използват същите вместо конкурсен изпит.
3. Кандидатите трябва да заплатят следните такси по сметка на НВУ "Васил Левски":
  • такса за кандидатстване - 10 лв.
  • такса за явяване на канкурсен изпит - 30 лв.
След успешно полагане на конкурсния изпит кандидатите заплащат и:
  • семестриална такса за съответната специалност - ........ лв.
  • комплект документи за записване - 25 лв.
4. Кандидатите носят със себе си:
  • медицинско свидетелство, издадено от областния диспансер за психични заболявания.
  • снимки - 4 бр. 3,5/5 см. и 2 бр. 2,5/ 3 см.
  • диплома за средно образование оригинал.
  • лична карта.
  • химикал.
5. Свободните места ежедневно ще бъдат актуализирани.
6. За повече информация - тел. 062 618833.