Класиране на кандидатите за обучение в ОКС “Магистър” в НВУ „Васил Левски“ през учебната 2023/2024 година

Забележка: Записване на обучаемите – лично - от 18.09. 2023 г. до 21.09.2023 г.

Документи за записване:
1. Лична карта (копие);
2. Копие на диплома за средно образование;
3. 3. Снимки – 4 бр. 3,5/4,5 см и 2 бр. снимки – 2,0/2,5 см;
4. Бордеро за платена семестриална такса и такса за документи 25 лв. в Банка ДСК - АД, Клон Велико Търново
IBAN - BG09 STSA 9300 3100 8354 00
BIC - STSABGSF

Класиране на кандидатите за обучение в ОКС “Магистър” във факултет „Сигурност и отбрана“

Входящ № Име, презиме, фамилия Съзтезателен бал приет за обучение по специалност срок на обучение
1
44
Йоана Георгиева Георгиева
5.70
НРС - ЗКИ д
2 семестъра
2
45
Цанко Пенчев Ангелски
5.67
НРС - ЗКИ д
2 семестъра
3
28
Александър Ангелов Димитров
5.43
НРС - ЗКИ д
2 семестъра
4
43
Ивета Христова Вителова
5.15
НРС - ЗКИ д
2 семестъра
5
19
Калоян Александров Петров
4.87
НРС - ЗКИ д
2 семестъра
6
42
Наталия Цветомирова Атанасова
5.69
НРС-УК д
2 семестъра
7
38
Мейси Тургаева Кутолиева
5.62
НРС-УК д
2 семестъра
8
39
Ангел Стоянов Стоянов
5.61
НРС-УК д
2 семестъра
9
7
Момчил Станчев Станев
5.16
НРС-УК д
2 семестъра
10
08
Димитър Любенов Бисеров
5.07
НРС-УК д
2 семестъра
11
6
Теофил Константинов Бакрачов
5.07
НРС-УК д
2 семестъра
12
56
Виолета Иванова Блажева
5.79
НРС - ЗКИ д
3 семестъра
13
12
Евгени Иванов Джерманов
5.06
НРС - ЗКИ д
3 семестъра
14
15
Светослава Петрова Светославова
5.00
НРС - ЗКИ д
3 семестъра
15
37
Марина Иванова Бориславова
5.00
НРС - ЗКИ д
3 семестъра
16
46
Маринела Венелинова Тютюнкова
4.85
НРС - ЗКИ д
3 семестъра
17
40
Стилиян Миленов Стоянов
4.67
НРС - ЗКИ д
3 семестъра
18
09
Анна Цветанова Кашова
4.59
НРС - ЗКИ д
3 семестъра
19
17
Радослава Гришева Златкова
4.32
НРС - ЗКИ д
3 семестъра
20
16
Десислава Георгиева Стефанова
3.87
НРС - ЗКИ д
3 семестъра
21
53
Цветомира Михнева Димитрова - Ненова
5.96
НРС-УК д
3 семестъра
22
48
Недялко Дочев Савов
5.71
НРС-УК д
3 семестъра
23
50
Петър Маринов Петров
5.64
НРС-УК д
3 семестъра
24
52
Ралица Стефанова Александрова
5.59
НРС-УК д
3 семестъра
25
30
Никол Светославова Христова
5.13
НРС-УК д
3 семестъра
26
2
Деница Васкова Кирвикова
5.06
НРС-УК д
3 семестъра
27
51
Марина Костадинова Георгиева
4.54
НРС-УК д
3 семестъра
28
47
Денимир Минчев Минчев
4.50
НРС-УК д
3 семестъра
29
22
Йоаким Лъчезарев Ченков
4.94
ЗНИ з
2 семестъра
30
21
Генади Галинов Георгиев
4.87
ЗНИ з
2 семестъра
31
03
Мартин Борисов Христов
4.83
ЗНИ з
2 семестъра
32
14
Десислава Красимирова Миланова
4.48
ЗНИ з
2 семестъра
33
24
Илия Мариянов Куртов
4.10
ЗНИ з
2 семестъра
34
20
Йордан Митков Манев
4.01
ЗНИ з
2 семестъра
35
54
Стоян Александров Енев
5.69
ЗНИ з
3 семестъра
36
18
Ивелина Даниелова Петрова
5.62
ЗНИ з
3 семестъра
37
23
Трайко Райков Петров
5.50
ЗНИ з
3 семестъра
38
49
Петко Митков Коев
5.11
ЗНИ з
3 семестъра
39
10
Велмира Пламенова Борисова- Александрова
4.96
ЗНИ з
3 семестъра
40
34
Велислав Нелков Христов
4.92
ЗНИ з
3 семестъра
41
11
Никол Димитрова Николова
4.88
ЗНИ з
3 семестъра
42
29
Теодор Диянов Тончев
4.32
ЗНИ з
3 семестъра
43
27
Божидар Илиев Пендов
4.27
ЗНИ з
3 семестъра
44
55
Димитър Стойков Илиев
6.00
ЗНИ з
4 семестъра
45
5
Богдана Евгениева Дойчева
4.53
ЗНИ з
4 семестъра
46
57
Теодор Йорданов Петров
4.86
ЗОВЛ з
3 семестъра
47
33
Драгостин Василев Милянов
4.17
ЗОВЛ з
3 семестъра
48
36
Борислав Атанасов Бориславов
5.02
ЗОВЛ з
4 семестъра
49
33
Адриана Василева Койнакова
3.61
ЗОВЛ з
4 семестъра
50
25
Цветан Емилов Иванов
5.32
ЗНБАК з
2 семестъра
51
31
Калоян Станимиров Захариев
4.96
ЗНБАК з
2 семестъра
52
4
Динко Желязков Димитров
3.62
ЗНБАК з
2 семестъра
53
1
Християн Антонио Димитров
4.72
ЗНБАК з
3 семестъра
54
41
Атанас Костов Грунов
4.42
ЗНБАК з
3 семестъра
55
13
Радослав Атанасов Мутафчиев
4.21
ЗНБАК з
3 семестъра
56
 
Павел Георгиев Вълчев
5.94
ГТУКд
2 семестъра
57
 
Наталия Иванова Георгиева
5.94
ГТУКд
2 семестъра
58
 
Пламен Господинов Николов
5.90
ГТУКд
2 семестъра
59
 
Любомир Младенов Младенов
5.85
ГТУКд
2 семестъра
60
 
Добромир Руменов Рачев
5.74
ГТУКд
2 семестъра
61
 
Спаска Асенова Бельова
5.68
ГТУКд
2 семестъра
62
 
Стефат Тотев Денчев
5.67
ГТУКд
2 семестъра
63
 
Симеон Андреев Андреев
5.53
ГТУКд
2 семестъра
64
 
Цветомир Мирославов Добрев
5.33
ГТУКд
2 семестъра
65
 
Кристиана Василева Василева
5.33
ГТУКд
2 семестъра
66
 
Детелин Владимиров Димитров
5.31
ГТУКд
2 семестъра
67
 
Рангел Стоянов Грънчаров
5.00
ГТУКд
2 семестъра
68
 
Дженко Антонов Метев
5.00
ГТУКд
2 семестъра
69
 
Васил Николаев Митев
4.94
ГТУКд
2 семестъра
70
 
Николай Йорданов Радилов
4.92
ГТУКд
2 семестъра
71
 
Венцислав Димитров Енчев
4.84
ГТУКд
2 семестъра
72
 
Михайл Денков Неделчев
4.61
ГТУКд
2 семестъра
73
 
Иван Йорданов Георгиев
4.35
ГТУКд
2 семестъра
74
 
Ангел Мирославов Андреев
4.26
ГТУКд
2 семестъра
75
 
Николай Питков Петров
5.83
ГТУКад
2 семестъра
76
 
Калина Иванова Милева
5.59
ГТУКад
2 семестъра
77
 
Георги Костов Баев
5.53
ГТУКад
2 семестъра
78
 
Панайот Иванов Иванов
5.40
ГТУКад
2 семестъра
79
 
Преслав Благоев Благоев
5.30
ГТУКад
2 семестъра
80
 
Ивайло Иванов Вълчев
5.77
ГМПд
2 семестъра
81
 
Ивелина Веселинова Пенчева
5.54
ГМПд
2 семестъра
82
 
Габриела Димитрова Савова
4.97
ГМПд
2 семестъра
83
 
Николай Валериев Иванов
4.93
ГМПд
2 семестъра
84
 
Петър Николов Петров
4.69
ГМПд
2 семестъра
85
 
Иван Тодоров Вълчев
4.33
ГМПд
2 семестъра
86
 
Петя Георгиева Христова
4.16
ГМПд
2 семестъра
87
 
Ваня Кирилова Смоличка
4.02
ГМПд
2 семестъра
88
 
Емилиян Тихомиров Емилов
4.00
ГМПд
2 семестъра
89
 
Михаил Пламенов Томов
3.50
ГМПд
2 семестъра
90
 
Здравко Кирилов Съботинов
3.50
ГМПд
2 семестъра
91
 
Антонина Трайкова Атанасова
6.00
ГМПад
2 семестъра
92
 
Полина Максимова Амфитогенова Атанасова
5.90
ГМПад
2 семестъра
93
 
Методи Валериев Иванов
5.80
ГМПад
2 семестъра
94
 
Светослав Бориславов Пашунов
5.80
ГМПад
2 семестъра
95
 
Инна Валентинова Благоева
5.61
ГМПад
2 семестъра
96
 
Елена Георгиева Петрова
5.33
ГМПад
2 семестъра
97
 
Димитър Стоянов Атанасов
5.31
ГМПад
2 семестъра
98
 
Антон Василев Антонов
5.27
ГМПад
2 семестъра
99
 
Климент Минев Найденов
4.94
ГМПад
2 семестъра
100
 
Радомир Стоянов Миланов
3.57
ГМПад
2 семестъра

Класиране на кандидатите за обучение в ОКС “Магистър” във факултет „Логиситка и технологии“

Входящ № Име, презиме, фамилия Съзтезателен бал приет за обучение по специалност срок на обучение
1
13
Илияна Василева Александрова
5.45
УОП д
2 семестъра
2
10
Станислав Иванов Видев
5.29
УОП д
2 семестъра
3
11
Стоян Бойков Петков
5.55
УОП д
3 семестъра
4
12
Теодора Павлова Тодорова
5.34
УОП д
3 семестъра
5
6
Виктория Антонова Камбурова
5.24
УОП д
3 семестъра
6
8
Силвия Енкова Великова
5.08
УОП д
3 семестъра
7
4
Васил Николаев Митев
4.94
УОП д
3 семестъра
8
7
Илона Врамшабух Тодорова
4.02
УОП д
3 семестъра
9
1
Десислава Георгиева Стефанова
3.87
УОП д
3 семестъра
10
9
Стела Мариянова Илиева
4.54
СУ з
3 семестъра
11
15
Кристина Красимирова Застругова
5.84
СЛ д
4 семестъра
12
6
Габриела Мирославова Милчева
5.28
КТС д
2 семестъра
13
2
Мони Иванов Вутов
5.28
КТС д
2 семестъра
14
4
Иван Василев Стефанов
5.21
КТС д
2 семестъра
15
5
Даниел Стефанов Господинов
5.18
КТС д
2 семестъра
16
 
Виктор Николаев Алексиев
5.14
КТС д
2 семестъра
17
3
Боян Иванов Лапев
5.06
КТС д
2 семестъра
18
7
Любомир Любенов Любенов
4.93
КТС д
2 семестъра
19
 
Симеон Колев Стоев
4.92
КТС д
2 семестъра
20
1
Красимир Красимиров Христов
4.81
КТС д
2 семестъра
21
 
Кристиян Христов Кирчев
4.75
КТС д
2 семестъра
22
14
Калина Юлиева Тодорова
4.75
АТТЛ з
3 семестъра
23
2
Йоана Иванова Коцева
4.56
АТТЛ з
3 семестъра
24
3
Соня Валентинова Цонева
5.55
АТТЛ з
4 семестъра
25
5
Стелиян Красимиров Чиликов
5.02
АТТЛ з
4 семестъра
Кандидат студенти които не са класирани, поради чл. 21, ал. 4 от Закона на висшето образование
2
26
Весела Петкова Колачева
3.36
НРС-ЗКИ
не е допуснат
Кандидат студенти които не са класирани, поради други причини
1
32
Тодорка Колева Георгиева
 
няма успех от дипломата

не е допуснат

3
 
Станислава Пламенова Мишева
5.31
не отговаря на изискванията

не е допуснат

Забележка: Записване на обучаемите – лично - от 18.09. 2023 г. до 21.09.2023 г.

Документи за записване:
1. Лична карта (копие);
2. Копие на диплома за средно образование;
3. 3. Снимки – 4 бр. 3,5/4,5 см и 2 бр. снимки – 2,0/2,5 см;
4. Бордеро за платена семестриална такса и такса за документи 25 лв. в Банка ДСК - АД, Клон Велико Търново
IBAN - BG09 STSA 9300 3100 8354 00
BIC - STSABGSF