143 години от създаването си чества Националният военен университет „Васил Левски “

143 години от създаването си чества Националният военен университет „Васил Левски “. Празникът на най-старото военно училище в България започна с богослужение в православния храм „Свети Седмочисленици“ и продължи с тържество на ритуалния плац, където началникът на Военния университет бриг. ген. Иван Маламов прие строя на курсантите.

143 години от създаването си чества Националният военен университет „Васил Левски “ 143 години от създаването си чества Националният военен университет „Васил Левски “

Снимка

„Уважаеми преподаватели, командири, военнослужещи и цивилни служители, курсанти, студенти и кадети, на 26 ноември преди 143 г. официално е открито първото Военно училище в следосвобожденска България, чийто правоприемник и наследник e нашият университет - университет с дълга и достойна история. В този ден повтаряме отново някои от най-важните дати и превратности в историята на нашия университет, за да се гордеете с избора си. И никога да не забравяте, че Националният военен университет е първата легитимна държавна институция във възкръснала България. Едва няколко месеца след неговото създаване са формирани административните, съдебните и образователните институции и е приета Търновската конституция. А почти година по-късно – след 10 месеца, е назначено и първото българско правителство“, каза в словото си бриг. ген. Иван Маламов. И припомни, че Военното училище е създадено от Временното руско управление в България със заповед на генерал-адютант княз Александър Дондуков-Корсаков на 1 септември 1878 г. в Пловдив. На 14 ноември започва преместването му в София, на 26 ноември е церемонията по официалното откриване и освещаване на училището. На тържеството присъства самият княз Дондуков-Корсаков. През есента на 1958 г. Военното училище е преместено във Велико Търново и днес е един от символите на старата българска столица.

„Уважаеми курсанти, студенти и кадети, помнете, че Националният военен университет е дал образованието на много достойни българи, че вие можете да бъдете следващите български офицери, които Военният университет да впише в дългата си история. А ние, като ваши преподаватели, да се гордеем с вас“, каза още бриг. ген. Иван Маламов.

„От своето създаване до днес Националният военен университет винаги е бил школа по родолюбие, мъжество, дълг и чест. Днешният празник е добър повод да изразя своето уважение към ръководството и преподавателския състав. Уверен съм, че днес, в условията на нови предизвикателства, вие ще продължите да развивате традициите във военното ни образование, да утвърждавате високия международен авторитет на българската военна наука“, е написал в поздравителния си адрес на министърът на отбраната Георги Панайотов.

Венци и цветя бяха поднесени пред Паметника на възпитаниците, след което бригаден генерал Иван Маламов връчи почетните грамоти и свидетелства на новите 23 доктори, доценти и професори.

143 години от създаването си чества Националният военен университет „Васил Левски “ 143 години от създаването си чества Националният военен университет „Васил Левски “

За завършване на обучение в образователна и научна степен „доктор“, почетна грамота „Insigni cum laude“ получиха капитан д-р инж. Ивелин Кацев, ст. л-т д-р инж. Яна Димитрова, капитан д-р Петър Петлянков, капитан д-р инж. Деян Атанасов, д-р Мирослава Бодурова – Енева, д-р Христо Терзиев, д-р Деян Хаджийски, д-р Петър Тишков, м-р д-р инж. Илиян Банкатев, м-р д-р Георги Белчев.

За спечелен конкурс и заемане на академична длъжност „доцент“, почетна грамота „Summa cum laude“ началникът връчи на подп. доц. д-р инж. Григор Григоров, доц. д-р инж. Галина Иванова, подп. доц. д-р Николай Стефанов, доц. д-р Боряна Върбанова, подп. доц. д-р инж. Калоян Илиев, доц. д-р Виктор Добрев, доц. д-р Вероника Стефанова, доц. д-р инж. Николай Долчинков, подп. доц. д-р Йордан Терзиев, подп. доц. д-р Павлин Глушков, м-р доц. д-р Лазар Лазаров, полк. д-р Милко Стефанов.

143 години от създаването си чества Националният военен университет „Васил Левски “ 143 години от създаването си чества Националният военен университет „Васил Левски “

Почетна грамота „Egregia cum laude“ за спечелен конкурс и заемане на академична длъжност „професор“, беше връчена на полк. проф. д-р инж. Чавдар Минчев.

Още 30 военни и цивилни служители във Военния университет получиха грамоти за постигнати високи резултати при изпълнението на служебните си задължения, проявен професионализъм, за принос в развитието и усъвършенстването на военнообразователната система и в научните изследвания в интерес на отбраната.