15-та международна научна конференция „Околна среда. Технологии. Ресурси."

Днес, 27.06.2024 г. в Националния военен университет „Васил Левски" беше открито 15-ото издание на международната научна конференция „Околна среда. Технологии. Ресурси."

15-та международна научна конференция „Околна среда. Технологии. Ресурси.“ 15-та международна научна конференция „Околна среда. Технологии. Ресурси.“

Конференцията се организира от Технологична академия Резекне, Инженерен факултет, Латвия и от 2005 година е реферирана в базата данни на Скопус., като тази година за първи път форумът се организира изнесено в друг партньорски университет.

 

15-та международна научна конференция „Околна среда. Технологии. Ресурси.“ 15-та международна научна конференция „Околна среда. Технологии. Ресурси.“

Началникът на НВУ "Васил Левски" бригаден генерал Иван Маламов приветства участниците и откри форума. След това приветствие отправиха проф. д.н. Ивета Миетуле - ректор на Технологична академия Резекне, проф. д.н. Едмундс Тейрумниекс - председател на научния комитет на конференцията и доцент Николай Долчинков - председател на организационния комитет на конференцията.

15-та международна научна конференция „Околна среда. Технологии. Ресурси.“

Пленарни доклади представиха - полковник доц. д-р Румен Маринов - декан на факултет "Сигурност и отбрана", член кореспондент доктор на физичните науки Александър Драйшу - председател на Съюза на физиците в България и професор д-р Любомир Лазов - началник на лазерния център в Технологична академия, Резекне.

500 преподаватели, докторанти и експерти в областта от 18 държави ще представят 303 доклада в рамките на два дни.

В шест секции са разпределени докладите - „Околна среда и ресурси", „Информационни технологии",„Инженерни науки и производствени технологии", "Лазерни технологии", Технологии за отбрана и сигурност" и "Обучение в инженерните науки"

Международната научно-практическа конференция „Околна среда. Технологии. Ресурси." за 27 години от своето съществуване се превърна в авторитетен и разпознаваем световен научен форум с участието на много значими учени, изследователи, практици, университетски служители и докторанти в областта на екологията, машините, инженерството, технологиите, информационните технологии, лазерните технологии, сигурността и отбраната и управление на природни ресурси от много страни по света.