Премини към основното съдържание

Академичният съвет на НВУ заседава в район Шумен

Изнесено заседание в район Шумен проведе Академичният съвет на Националния военен университет „Васил Левски“. В дневния ред бяха разгледани предложения за награждаване на випускници, които завършват обучението си с отличен успех. Членовете на Академичния съвет обсъждаха и приеха учебни планове и квалификационни характеристики по магистърски програми за студенти, дискутираха въпроси, свързани с развитието на академичния състав, разкриване на конкурси за заемане на академични длъжности и предложения за сключване на договор за съвместна дейност.

Снимка Снимка

След Академичния съвет, началникът на Военния университет бриг. генерал Иван Маламов се срещна с колегите, работещи в район Шумен.