Единадесетокласници от СУ „Емилиян Станев“ бяха на посещение в НВУ

Единадесетокласници от СУ „Емилиян Станев“ бяха на посещение в Националния военен университет „Васил Левски“ заедно със заместник-директора на гимназията Пламен Емануилов и класния си ръководител Искра Стефанова.

Единадесетокласници от СУ „Емилиян Станев“ бяха на посещение в НВУЕдинадесетокласници от СУ „Емилиян Станев“ бяха на посещение в НВУ

Началникът на катедра „Специализирана подготовка“ във факултет „Сигурност и отбрана“ полк. доц. д-р Лазар Лазаров посрещна учениците, които са избрали да учат специалност „Защита на информацията“. Като гости на катедрата, те се срещнаха с проф. д-р на науките Веселин Мадански, който им разказа основни правила за оцеляване в природата.

Единадесетокласници от СУ „Емилиян Станев“ бяха на посещение в НВУ

След това тийнейджърите влязоха в лабораторията за изследване на дигитални методи и алгоритми в комуникациите, където началникът на катедра „Комуникационни и информационни системи” полк. доц. д-р инж. Живко Проданов и четирима курсанти им направиха демонстрация на различни военни комуникации. При доц. д-р Йордан Стоянов момичетата и момчетата научиха как могат сами да си изградят цифрова централа.

Обиколката на децата завърши в лабораторията за оценка на риска в сигурността, изградена в рамките на Центъра за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска” (КВАЗАР). полк. проф. д-р Илиян Лилов, член на научния екип, разработил проекта, им разказа за тренажорите, които са част от обучението и подготовката на курсантите. Единадесетокласниците имаха възможност да поработят в симулаторите и да опитат да управляват автомобил в градски условия и танк.