Екип по гражданско – военно сътрудничество към Посолството на САЩ посетиха НВУ „Васил Левски“

Представители на Посолството на САЩ – екип по гражданско - военни връзки и сътрудничество посетиха Военния университет на 6 и 7 ноември 2023 г. Американските военнослужещи старши сержант Бет Фарвор, старши сержант Девин Уолски и ефрейтор Гилфорд Гранджър бяха придружавани от ст. лейт. Методиев от рота CIMIC в гр. София и г-н Кирил Тодоров от Посолството. Гостите бяха посрещнати от офицери в катедра „Национална и регионална сигурност" към факултет „Сигурност и отбрана", където беше организирано изнасянето на брифинг – презентация за запознаване с историята, мисията, задачите на Университета, както и със същността на обучението на различните категории обучаеми – курсанти, студенти, докторанти, сержанти и др. Американските военнослужещи посетиха Центъра за компетентност "Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска" (Quasar)" към факултет „Логистика и технологии", където бяха направени кратки презентации и демонстрации в областта на информационните и комуникационните технологии, както и тяхното пряко приложение за защита на критичната инфраструктура.

Екип по гражданско – военно сътрудничество към Посолството на САЩ посетиха НВУ „Васил Левски“Екип по гражданско – военно сътрудничество към Посолството на САЩ посетиха НВУ „Васил Левски“

На следващия ден се проведоха лекции пред курсанти от специализациите „Мотопехота и танкови войски", „Военна полиция" и „Разунаване", чиято гражданска специализация е „Национална и регионална сигурност". На лекциите присъстваха и чуждестранните студенти по програма „Еразъм+", които са на мобилност – обучение в НВУ, както и сержантите, обучаващи се в Професионалния сержантски колеж към Университета. Лидерът на американския екип за граждански връзки старши сержант Фарвор представи същността на тяхната работа, свързана с поддържането на добри контакти с правителствени агенции и организации, координация с военнослужещите от различни структури на страните – партньори, съвместни инициативи с неправителствения сектор, усилия за принос към стабилизиране на региони и др. Американските военнослужещи споделиха своя опит и мотивация за присъединяването си към работата на екипа по поддържане на гражданско – военното сътрудничество, което провокира различни въпроси от аудиторията и провеждането на дискусия.

Екип по гражданско – военно сътрудничество към Посолството на САЩ посетиха НВУ „Васил Левски“

Презентация изнесе и ст. лейт. Методиев, който е възпитаник на НВУ „Васил Левски" от 2020 г. и в момента служи като началник на „Секция за анализ и планиране" в Рота за гражданско – военно сътрудничество (CIMIC). Бяха презентирани структурата и основните задачи, които се изпълняват в ротата, свързани с поддръжката на собствените сили, с поддръжката на гражданската среда, както и развиване на връзките между военния компонент и гражданските структури при мисии, операции и кризи от невоенен характер. Офицерът запозна аудиторията и с дейността на тактическите екипи в ротата, както и с разнообразните ангажименти, които изпълняват.

В последвалата дискусия се включиха курсантите и сержантите, които заинтересовани от представената информация, зададоха своите въпроси към американските военнослужещи и представителя на рота CIMIC. Допълнителна информация бе поднесена и от началника на катедра „Национална и регионална сигурност" полк. доц. д-р Невена Атанасова – Кръстева, която представи пред гостите модулите и учебните програми, в които се обучават курсантите и студентите по теми от гражданско – военните отношения и сътрудничество.

Посещението бе много полезно за бъдещите офицери, както и за работни разговори за бъдещи съвместни проекти с екипа по гражданско – военно сътрудничество към Посолството на САЩ.