Излезе първи брой за 2024 г. на научно списание „Сигурност и отбрана“

Представяме брой първи за 2024 г. на научно списание „Сигурност и отбрана" – научно издание на Националния военен университет „Васил Левски". Списанието е интердисциплинарно, рецензирано академично издание с научен и научно-образователен характер. До момента са издадени пет броя – два през 2022 г., два през 2023 г. и настоящия първи за тази година. Издава се както печатно, така и онлайн на https://institute.nvu.bg.

Излезе първи брой за 2024 г. на научно списание „Сигурност и отбрана“

Целта на списанието е не само да се отговори на новите тенденции за качество на научните изследвания, но и в условията на етична научна среда и динамична конкуренция, да се предостави възможност за коректен научен диалог при повишена информираност и колегиалност в сферата на сигурността и отбраната.

На посочения по-горе линк ще намерите повече информация относно списанието, изискванията към авторите, етичния кодекс, рецензирането, редакционната колегия, съдържанието и интерактивни варианти на броевете.